Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động trung tâm đào tạo Logistics tiểu vùng Mê Kông - Nhật Bản tại Việt Nam trong giai đoạn 2015-2020
Tác giả: Nguyễn Ngọc Hà
Dương Văn Bạo
Lê Văn Minh
Từ khóa/ Chủ đề: Giải pháp
Thực trạng
Trung tâm đào tạo Logistics
Tóm tắt: Tổng quan các hoạt động của trung tâm đào tạo logistics tiểu vùng Mê kông-Nhật Bản tại Việt Nam. Hoạt động của các trung tâm Logistics hiện có trên địa bàn Hải Phòng và tác động đến hoạt động của trung tâm. Đề xuất một số nhóm giải pháp cơ bản thúcđẩy hoạt động trung tâm giai đoạn 2015-2020
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2016
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 47 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 22/11/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
 
Skip Navigation Links.