Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Hoàn thiện môi trường đầu tư nhằm tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Hải Phòng
Tác giả: Bùi Thúy Tuyết Anh
Phan Văn Chiêm
Bùi Quốc Hưng
Từ khóa/ Chủ đề: Hải Phòng
Môi trường đầu tư
Thu hút đầu tư
Tóm tắt: Lý luận về môi trường đầu tư và đầu tư. Thực trạng môi trường đầu tư và tình hình thu hút FDI ở Hải Phòng. Phương hướng, giải pháp hoàn thiện môi trường đầu tư nhằm tăng cường thu hút đầu tư trực triếp nước ngoài ở Hải Phòng
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2016
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 87 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 22/11/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
 
Skip Navigation Links.