Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Xây dựng tài liệu giảng dạy bổ trợ môn giao tiếp giao văn hóa cho sinh viên chuyên ngữ Trường Đại học Hàng hải Việt Nam =$bCompiling teaching supplementary matarials for Cross-cultural communication course for English major students at VMU
Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Thu
Từ khóa/ Chủ đề: Giao tiếp văn hóa
Sinh viên chuyên ngữ
Trường Đại học hàng hải Việt Nam
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2016
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 67 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 22/11/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
 
Skip Navigation Links.