Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Các giải pháp phát triển dịch vụ vận tải biển của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
Tác giả: Hồ Mạnh Tuyến
Từ khóa/ Chủ đề: Dịch vụ vận tải biển
Tóm tắt: Những vấn đề lý luận về dịch vụ vận tải biển và phát triển dịch vụ vận tải biển Việt Nam. Giải pháp phát triển dịch vụ vận tải biển của Việt nam
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2016
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 74 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 22/11/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
 
Skip Navigation Links.