Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Đề xuất các giải pháp phát triển cảng nội địa tại khu hậu phương cảng biển Hải Phòng - Quảng Ninh
Tác giả: Đặng Công Xưởng
Lê Thị Hiền
Từ khóa/ Chủ đề: Cảng biển
Cảng nội địa
Hải Phòng
Quảng Ninh
Cảng biển
Tóm tắt: Lý luận chung về phát triển cảng cạn tại khu vực hậu phương cảng biển. Đánh giá hiện trạng hệ thống cảng cạn tại khu vực hậu phương cảng biển Hải Phòng-Quảng Ninh. Đề xuất các giải pháp phát triển cảng nội địa tại khu vực hậu phương cảng biển Hải Phòng-Quảng Ninh
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2016
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 55 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 22/11/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
 
Skip Navigation Links.