Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Nghiên cứu xây dựng website đảng ủy trường Đại học Hàng hải Việt Nam dựa trên hệ quản trị nội dung mã nguồn mở Drupal
Tác giả: /$cNguyễn Cao Văn,
Nguyễn Tuyết Minh
Từ khóa/ Chủ đề: Mã nguồn mở Drupal
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Website Đảng ủy
Tóm tắt: Giới thiệu về hệ quản trị nội dung website-CMS. Drupal 7. Website đảng ủy Trường Đại học Hàng hải Việt nam
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2016
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 41 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 22/11/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
 
Skip Navigation Links.