Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Comprehensive index of valid technical guidelines and recommendations
Tác giả: IMO
Từ khóa/ Chủ đề: An toàn hàng hải
Kỹ thuật đóng tàu
Thiết kế tàu thuỷ
Tóm tắt: Maritime safety: survey and certification, port state control, marine casualties. Ship design, construction and equipment, fire safety. Preventation and control of marine Pollution from ships, reception facilities for wastes from ships. Prevention of pollution by dumping. Facilitation of maritime traffic
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1998
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 75 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 12/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề:
 
Skip Navigation Links.