Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Manual of applied field hydrogeology
Tác giả: Willis D. Weight
Từ khóa/ Chủ đề: Địa chất thủy văn
Tóm tắt: The manual of applied field. Hydrogeology takes a "teaching how to fish" approach: Filed hydrogeology, the geology of hydrogeology, aquifer properties, basic geophysics of the shollow subsurface, water chemistry sampling and results, drill and well completion
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2001
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 623 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 01/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: