Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Applications of automation technology to fatigue and fracture testing
Tác giả: Arthur A. Braun
Fraser M. Smith
Noel E. Ashbaugh
Từ khóa/ Chủ đề: Vật liệu công trình
Tóm tắt: Systems implementation. Analysis and simulation: simulation of mechanical and environmental conditions in fatigue crack growth testing....Laboratory systems and information management: automation software for a materials testing laboratory....
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1990
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 287 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 14/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: