Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Basic structural analysis
Tác giả: C.S. Reddy
Từ khóa/ Chủ đề: Nguyên lý xây dựng
Xây dựng
Tóm tắt: This book is intended for a course in structural analysis the usual cours in mechanics of solid or, as it is more commouly called, strength of materials: statics of structures, plane trusses, rolling loads and influence lines, approximate analysis of statically indeterminate structures.
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2002
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 799 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 07/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: