Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Engineering materials properties and selection
Tác giả: Kenneth G. Budinskis
Từ khóa/ Chủ đề: công trình
Vật liệu
vật liệu xây dựng
Tóm tắt: A new chapter combining corrosion the prevention of mechanical failures and new corrage of tribology. ASTM standard listing on materials and test recognizing the increasingly international nature of bussiness. New case histories at the end of each chapter illstrating real-life problems the authors encountered in their work in a corporate material engineering laboratory
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 2002
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 830 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 06/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: