Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Computer simulation of flow and heat transfer
Tác giả: P.S. Ghoshdastidar
Từ khóa/ Chủ đề: Động lực học chất lỏng
Động lực học
Tóm tắt: Pratial differential equations. Introduction to finite difference, numerical errors and accuracy. Numerical methods for in compressible fluid flow. Numerical methods for convection heat transfer.
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1998
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 300 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 05/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: