Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Vector mechanics for engineers
Tác giả: Ferdinand P. Beer
Từ khóa/ Chủ đề: Cơ học công trình
Cơ học ứng dụng
Tĩnh học
Véctơ cơ học
Tóm tắt: Statics of particles. Rigid bodies: equivalent systems of forces. Equilibrium of riquid bodies. Distributed forces: centroids and centers of gravity. Analysis of structures. Forces in beams and cables
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1998
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 601 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 06/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: