Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Geotechnical engineering soil mechanics
Tác giả: John N. Cernica
Từ khóa/ Chủ đề: Máy cơ khí
Máy làm đất
Máy ủi
Máy xây dựng
Tóm tắt: Formation of soil and soil deposits. Subsurface exploration. Physical and index properties of soils. Permeability of soils. Capillarity. Seepage. Stresses in soils. Compressibility. Settlement. Shear strength of soil. Stability of slopes
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1995
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 453 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 05/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: