Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Advancede engineering mathematics
Tác giả: Erwin Kreyszic
Từ khóa/ Chủ đề: Toán cao cấp
Toán học ứng dụng
Toán xây dựng
Tóm tắt: Ordinary differential equation: first-order differential equation, linear differential equation of second and higher order ... Linear Alglebra, vector calculus, fourier analysis and pratial differential equations, complex analysis, numerical methods.
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1999
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 1287 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 06/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: