Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Masonry : design and contruction, problems and repair
Tác giả: John M. Melander
Lynn R. Lauersdorf
Lynn R. Lauersdorf
Từ khóa/ Chủ đề: Quỹ châu á
Kỹ thuật xây dựng
Sửa chữa
Thiết kế
Xây dựng
Tóm tắt: Design and testing to reduce efflorescence potential in new masonry walls. brick veneer walls - proposed details to address common air and water penetration problems. Installation and material. Testing and evaluation. Strategies and techniques..
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1993
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 431 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 12/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: