Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Quality management of hot mix asphalt
Tác giả: Dale S. Decker
Từ khóa/ Chủ đề: Nhựa đường
Quản lý chất lượng
Tóm tắt: Field management of hot mix asphalt volumetric properties. Design and implementation of a dynamic quality management system for HMA. A case study. The use contruction quality control. Performance based field quality control. Quality assurance for asphalt.
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1996
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 141 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 14/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: