Thông tin chi tiết của tài liệu

Thông tin biên mục

Đơn vị: Đại học Hàng Hải
Tiêu đề: Roofing research and standards development. Vol. 3
Tác giả: Thomas Wallance
Walter J. Rositer
Từ khóa/ Chủ đề: Cơ kết cấu
Kết cấu dạng vòm
Tóm tắt: Standards developments and test methods. Bituminous roofing. Synthetic materials: enhacement of the standard for PVC roof membrance material with the use of mechanical and chemical analysis. Thermally induced in single-ply membranes
Người biên mục: PTH
Năm xuất bản: 1994
Ngôn ngữ: Vie
Nơi chứa: Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.
Số trang: 188 tr.
Lượt tải về: 0 Bình chọn:
Ngày tạo: 14/12/2016 Điểm bình chọn:
0
Chuyên đề: